ActualitésReflexions
Trending

Bèbè

Mta renmen diw pawòl ki bèbè
Poum pa trò reve, pou lesprim pa varye.
Avek kèm kap pale tou ba,
manvi kriye bien fò mwen renmenw.
Yon soufl lanmou ki tankou la konfesyon.
Mwen pito rete bèbè.

Mwen pito rete tankou yon vwayajè imobil,
Ki kache chagren li ak men nan figil.
Map ret nan kokiyaj mwen paske mpè pran koulè.
Mpè pran koulè lanmou.
Paske apre se ap anyen menm.
Mpanse santiman mwen ap tounen poussiè.
Mprefere rete bèbè.

Mta vle diw kijan mwen pran gou nan ou.
Plezi, lèm avèw tankou yon bèl symphoni.
Se nan nannan nanm mwen santimanm anglouti.
Msantim bien, msantim lwen nan paradi.
Mprefere rete bèbè.

Malerezman sou lavim, mwen kache solitid Tan pase mwen,
Tankou yon boukliye paskem konen mdeja pèdiw.
Mpaka diferan , paskem pè mande debòde
Mprefere rete bèbè.

Mta renmen diw ke se nan silans mwen,
Ke tout pròblèm mwen ap viv.
Ke sèl lanmou ou teka delivre nanm mwen.
E, soulaje lavi mwen.
Arebò chagren ki anvayi pase mwen,
Ou gen pouvwa pou konvèti tout doulè,
Ki te la yè an bonè pou tout tan gentan

Show More

Related Articles

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Close
Close